'On The Move' from Ikea

Już 1 kwietnia w sklepach Ikea pojawi się najnowsza kolekcja o nazwie „On The Move”. Zainspirowana została życiem młodych mieszkańców dużych miast. Ikea postanowiła przeanalizować warunki mieszkaniowe współczesnych dwudziesto- i trzydziestolatków. Według przeprowadzonych obserwacji zazwyczaj dość często zmieniają oni miejsce swojego zamieszkania i posiadają niewiele przestrzeni. Nowa seria ma w zamierzeniu pomóc im urządzić swoje pokoje w praktyczny sposób. Meble i dodatki są wielofunkcyjne i teoretycznie mogą przemieszczać się z właścicielem do kolejnych wynajmowanych mieszkań, jednocześnie nie tracąc na swojej użyteczności. Chyba rzeczywiście coś w tym jest…

The latest collection from Ikea called "On The Move" will be available in stores on April 1st. It was inspired by a big city lifestyle. Ikea has decided to examine housing conditions of young modern people. According to observation they change their place of living quite often and they usually don’t have much space. A brand new series is supposed to help them decorate their rooms in a practical way. Furniture and accessories are multi-functional and theoretically can move with their owner between rented flats, without losing their usefulness. There is something about it…

Do zaprojektowania nowej serii Ikea wynajęła dizajnerów z całego świata. Pojawił się również polski akcent. Stoliko-lampka została stworzona przez Tomka Rygalika, natomiast otwierane biurko wykreowało trio: Maja Ganszyniec, Paweł Jasiewicz i Krystian Kowalski. Oba produkty znajdziecie na samym dole strony. Według mnie stylistyka całej kolekcji odrobinę odbiega od wyglądu typowych akcesoriów z Ikei. Mam wrażenie, że meble posiadają trochę cech stylu „vintage”. Wydaje się być to dość „przyjazny” dizajn, pomimo kilku surowo i industrialnie wyglądających akcesoriów. Nie wszystko mi się w tej kolekcji podoba, ale przyznacie chyba, że przykuwa ona uwagę.

Ikea hired designers from all over the world to design new series. There is also a Polish accent in it. Table-lamp was created by Tomek Rygalik and opened desk was made by a trio: Maja Ganszyniec, Paweł Jasiewicz and Krystian Kowalski. Both products can be found at the bottom of this page. I think that the styling of the entire collection slightly differs from the typical appearance of Ikea’s products. I guess that these furniture and accessories have some vintage features. Whole series seems to present "friendly" design, in spite of some quite raw and industrial looking accessories. I do not like everything in this collection, but you have to admit that it’s eye-catching.

Poniżej znajdują się dwa produkty zaprojektowane przez Polaków. Po lewej biurko stworzone przez trio:  Maja Ganszyniec, Paweł Jasiewicz i Krystian Kowalski, a po prawej - lampko-stolik od Tomka Rygalika.

There are two products designed by Poles below. You can see a desk created by a designer trio (Maja Ganszyniec, Paweł Jasiewicz i Krystian Kowalski) on the left and a table-lamp by Tomek Rygalik on the right. 


Źródło zdjęć / source of pictures: DesignMilk.com, Ikea.com

0 komentarze:

Prześlij komentarz