Kosher Interior Design

Dzisiaj zainteresował mnie temat projektowania wnętrz dla społeczności żydowskiej. Najbardziej ciekawiło mnie zachowanie zasad koszerności oraz przystosowanie pomieszczeń do organizacji żydowskich świąt, takich jak Pascha czy cotygodniowy szabat. Postanowiłem poszukać informacji w Internecie, mając w pamięci różne ciekawostki o tej kulturze przekazane mi przez moją dobrą znajomą, która miała przyjemność częstego przebywania z żydowską rodziną. 

Zebrałem w jedną całość kilka głównych zasad zachowania koszerności we wnętrzach. Jak się okazuje odnoszą się one głównie do kuchni i jadalni i mają związek z jedną z zasad judaizmu, dotyczącą ogólnie niełączenia nabiału z mięsem. Tak naprawdę wszystko w koszernym wnętrzu musi być albo bardzo duże albo podwójne.


Today I got interested about interior designing for the Jewish community. The most interesting thing for me was adapting interiors to principles of the kosherness and organization Jewish holidays such as Passover or Sabbath. I decided to find some information on the Internet, having in mind a variety of curiosities about this culture handed over to me by my good friend, who had the pleasure of a frequent staying with the Jewish family.

I've collected together some of the main principles of kosherness in home interiors. As it turns out they relate mainly to the kitchen zone and the dining room and are related to one of the principles of Judaism - not connecting dairy and meat products. Everything in a kosher Interior must be either very large or doubled.

Idealny przykład 'koszernej kuchni' z podwojoną ilością sprzętu AGD / Perfect example of the 'kosher kitchen' with doubled kitchenware
Źródło: / source: beautifulhomesdesigns.comW związku z tym, że nabiał i mięso, a także przedmioty, których używano do przygotowania posiłku i samej konsumpcji nie mogą się „dotknąć” w żaden sposób, wszystkie sprzęty AGD muszą być podwójne. W kuchniach takich stosuje się więc po dwa zlewozmywaki, dwie zmywarki, dwa piekarniki, a czasem również podwójne lodówki i kuchenki mikrofalowe. Można również zastosować specjalne zmywarki z dwoma szufladami, które są rzadko spotykane w Polsce. Oczywiście w takim wypadku jedna szuflada służy do mycia zastawy „po nabiale”, a druga „po mięsie”.

Podwojenie sprzętów wymaga znacznie większej niż standardowa kuchni. Muszą tam się również znaleźć dość pokaźne miejsca przechowywania naczyń i zastawy (z podziałem na nabiał i mięso),a  także często dodatkowych sprzętów na specjalne okazje, takie jak Pascha. Również blaty robocze powinny być większe od standardowych, ponieważ z okazji szabatu czy właśnie Paschy organizuje się dość duże posiłki, zwykle dla całej rodziny.


In view of the fact that dairy and meat products, as well as items that have been used to prepare the meal and for the same consumption cannot "touch" each other in any way, all the houseware must be double. In the kitchens should be two sinks, two dishwashers, two ovens, and sometimes also double refrigerators and microwave ovens. You can also use the special dishwasher with two drawers that are rarely seen in Poland. In this case one drawer is being used to wash tableware for diary stuff and the second one for meat products.

A doubling of the equipment requires much more space than in standard kitchen. There must also be found fairly large storage for dishes and tableware (to both - dairy and meat products), and often additional equipment for special occasions, such as the Passover. Also worktops should be bigger than standard, because during Sabbath or Passover are organized quite big meals, usually for the whole family.Nie miałem jeszcze okazji projektowania takiej kuchni, ale myślę, że byłoby to dużym wyzwaniem. Wydawać by się mogło, że podwojenie sprzętu AGD może sprawiać wrażenie zagracenia, ale można takowe wyposażenie doskonale poukrywać. Poniżej zebrałem kilka fotografii „koszernych kuchni” i rozwiązań w nich zastosowanych.


I have not had the opportunity yet to design the ‘kosher kitchen’, but I think it would be quite a challenge. It may seem that a doubling of the appliances may appear that such space is cluttered up, but all the equipment can be perfectly hidden. Below I have collected few photos of the ‘kosher kitchens’ and some solutions that are applied there.

Źródło: / source: stuartfrazer.com

 Źródło: / source: rugdots.com  

Źródło: / source: houzz.com0 komentarze:

Prześlij komentarz